Expertise

 

Hans Potse, Microsoft Certified Trainer/Consultant

Microsoft¬†stelt als¬†eis dat een Microsoft Certified Trainer (MCT) uitsluitend¬†bij Microsoft Learning Partners de cursus¬†mag verzorgen waarvoor hij of zij gecertificeerd is. De achterliggende motivatie is dat een MCT hiermee blijk geeft van het hebben van de vereiste vaardigheden m.b.t. de diverse Microsoft software producten. Dit betreft uiteraard niet alleen theoretische kennis, maar ook de in het ‘werkveld’ opgedane praktijkervaring.

Mijn Microsoft Certificeringen zijn altijd actueel en online ter inzage beschikbaar op: https://mcp.microsoft.com/Anonymous//Transcript//Validate
U vult hier vervolgens in:

Transcript ID : 690941
Access Code: Zeewolde

Tevens verwijs ik naar mijn LinkedIn pagina op https://nl.linkedin.com/in/hanspotse . Hier bevindt zich aanvullende informatie omtrent mijn activiteiten tot dusverre.