Werkwijze Opleidingen

maatwerk1Maatwerk
Uiteraard bieden wij de normale reguliere standaardtrainingen aan.
Elke organisatie is echter uniek, daarom biedt Potse Computer Consultancy geïntegreerde opties voor uw onderneming, op basis van uw wensen en behoeften. In overleg met u wordt de training samengesteld. Deze trainingen op maat blijken in de praktijk een bijzonder effectieve trainingsoplossing te zijn.

flexibele-tijdstippenAlternatieve cursustijden
Onder maatwerk verstaan wij ook trainingen die op andere dan de standaard kantoortijden plaatsvinden. Deze kunnen zowel plaatsvinden tijdens middag-avonden (bijv. van 14.00 uur tot 20.00 uur of van 15.00 uur tot 21.00 uur) als ’s-avonds en zelfs op de zaterdag! Deze alternatieve cursustijden zijn speciaal voor hen die tijdens de standaard kantoortijden niet in de gelegenheid zijn een opleiding te volgen. Werkgevers verliezen hiermee geen onnodig kostbare arbeidsuren en werknemers kunnen toch hun certificeringen behalen. In onderling overleg kunnen zowel de cursustijden als de frequentie worden afgestemd.

Flexibele locaties
Tevens zijn wij zeer flexibel wat betreft de keuze van onze locaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij de klant ‘in house’ cursus te geven. Indien er bij de klant geen ruimte is kunnen wij uitwijken naar een locatie in de nabije omgeving. Door het gebruik van ons mobiele lokaal waarbij o.a. gebruik kan worden gemaakt van krachtige laptops is het mogelijk om in een zeer korte tijd de benodigde cursusinstallatie te realiseren.

4xlaptops

Training ‘On the Job’
Tenslotte kunnen wij desgewenst onze ervaren trainers ter beschikking stellen om het geleerde in de praktijk te brengen in de eigen werkomgeving. In nauwe samenwerking met de medewerkers wordt zo een optimalisatie van de ICT-processen nagestreefd waarbij een samenwerking in teamverband van doorslaggevend belang is. De opgedane ICT-kennis wordt dan met de cursisten efficiënt ingezet binnen de eigen organisatie.

teamworklaptops_1

Cursusdata gaan altijd in overleg, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met uw wensen. Indien er cursussen zijn gepland waarbij inschrijving nog mogelijk is dan worden deze apart vermeld bij de desbetreffende cursus.

De kracht van Potse Computer Consultancy is dat docenten vanuit verschillende disciplines inzetbaar zijn. Tevens zijn zij ieder afzonderlijk expert op hun vakgebied. Zij beheersen de theorie en praktijk van de betreffende trainingen dan ook volledig.
Daarnaast beschikken de docenten over de ervaring en kundigheid (didactische vaardigheden) om het lesmateriaal helder en stapsgewijs over te brengen op de cursisten. Dit wordt gedaan met behulp van voorbeelden uit de praktijk. De trainingen zijn indien nodig gericht op het eventuele bijbehorende examen.

Om de kwaliteit van onze trainingen te waarborgen worden de trainingen na afloop geëvalueerd. Indien nodig worden nog tijdens de cursus accenten verlegd om tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van de deelnemers.